Tietosuojaseloste markkinointirekisteri

Kangasalan pikkuteatteriyhdistys ry

Kangasalan pikkuteatterin markkinointirekisteri – tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Vastuullinen rekisterinpitäjä on Kangasalan pikkuteatteriyhdistys ry (Y tunnus 2463459-3).
Postiosoite:
Kangasalan pikkuteatteriyhdistys ry
Uhtuankuja 25
36200 Kangasala
Sähköposti: info@pikkuteatteri.fi
Puhelin: 040-546 0147

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilö ja rekisterin ylläpitäjä on yhdistyksen jäsenvastaava:
Jukka Lampinen
Uhtuankuja 25
36200 Kangasala
Sähköposti info@pikkuteatteri.fi
Puhelin: 040-546 0147

3. Rekisterin nimi
Kangasalan pikkuteatterin markkinointirekisteri

4. Rekisteröidyt
Rekisteri sisältää yhteystietoja Kangasalan pikkuteatterin jäsenistä, sidosryhmistä, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään teatterin uutiskirjeiden, tiedotteiden ja markkinointimateriaalin lähettämiseen sähköpostitse tai paperikirjeenä. Tämä materiaali tarjoaa Pikkuteatterin mahdollisille katsojilla ja yhteistyökumppaneille ajankohtaista tietoa Pikkuteatterin tulevista hankkeista ja suunnitelmista.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• Sähköpostisosoite
• Ryhmittelytietoja, kuten tietolähde
• Nimi ja postiosoite (osalla rekisteröidyistä)
Kangasalan pikkuteatteriyhdistys ry

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään seuraavasta lähteistä:
• Pikkuteatteriyhdistyksen jäsen- ja yhteystietorekisteri
• Lippukaupan (verkossa) asiakkaat, jotka ovat antaneet luvan markkinointiin
• Itse rekisteriin ilmoittautuneet (www sivun kautta tai sähköpostitse tai näytösten tai muiden tilaisuuksien yhteydessä paperisella lomakkeella)
• Vastaavaa markkinointiyhteistyötä ennestään Pikkuteatterin kanssa tehneet henkilöt ja yhteisöt.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Mikäli tietojen luovuttamiselle syntyy jatkossa teatterin tavoitteita tukeva tarve, voidaan tietoja luovuttaa vain rekisteröityjen suostumuksella. Tietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus
Fyysisiä kopioita rekisterin tiedoista (digitaaliset tallenteet, varmuuskopiot tai paperinen arkisto) säilytetään lukituissa tiloissa joihin yleisöllä ei ole vapaata pääsyä. Pääsy aineistoon on jäsenvastaavalla tai muilla yhdistyksen johtokunnan nimeämillä henkilöillä.
Mikäli rekisterin tietoja säilytetään julkisilla palvelimilla tai pilvipalveluissa, ne on suojattu vähintään käyttäjätunnus/salasana parilla, joka on vain edellä mainittujen henkilöiden tiedossa.
Rekisteristä voidaan koostaa sähköpostiosoitelistoja, jotka tallennetaan kolmannen osapuolen EU:n/ETA:n sisällä ylläpitämään sähköpostipalveluun. Näihin listoihin pääsy on suojattu vähintään käyttäjätunnus/salasana parilla, joka on vain edellä mainittujen henkilöiden käytössä.
Rekisteröityjen henkilö-, osoite-, tai muita tietoja ei uutiskirjeiden tai muun materiaalin yhteyden lähettämisen yhteydessä luovuteta myöskään muille rekisteröidyille (ns. BCC sähköpostit)

10. Tietojen käsittelyn kesto
Rekisterin yhteystiedoilla ei ole varsinaista vanhenemispäivää, jolloin ne poistettaisiin automaattisesti. Tiedot poistetaan aina rekisteröidyn pyynnöstä. Mikäli peruste rekisteröidyn lisäämiselle rekisteriin on rauennut (mm. jäsenyyden lakkaaminen, organisatoriset muutokset), voidaan rekisteröidyn tietojen säilyttämistä jatkaa vain asianomaisen suostumuksella.

11. Tietojen käsittelijät
Tietoja käsittelee yhdistyksen jäsenvastaava tai muu yhdistyksen johtokunnan nimeämä henkilö.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisterin tietoja ei käytetä profilointiin, pois lukien edellä mainittu ryhmittely tarkemmin kohdennettujen tiedotteiden ja materiaalin mahdollistamiseksi.
Rekisterin tietojen käsittelyyn sisältyviä rutiineja voidaan automatisoida, mutta tämä ei sisällä rekisteröityjen asemaan vaikuttavaa automaattista päätöksentekoa.
Kangasalan pikkuteatteriyhdistys ry

13. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:
• Oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
• Oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja.
• Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa tässä rekisterissä tietojen poistamista.
• Siirtää tietojaan toiseen rekisteriin. Käytännössä tämä tarkoittaa tässä rekisterissä tietojen tarkistamista ja poistamista.
• Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

14. Yhteydenotot
Rekisteriin liittymis- tai tietojen poistamispyynnön voi jättää yhdistyksen www sivuilla (pikkuteatteri.fi) olevalla lomakkeella.
Muut yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla info@pikkuteatteri.fi tai laskut@pikkuteatteri.fi.
Yhteydenotot tarvittaessa myös
• Puhelimitse: 040-546 0147
• Postitse: Kangasalan pikkuteatteriyhdistys ry Uhtuankuja 25 36200 Kangasala

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla www sivuillemme asiasta ilmoituksen.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

16. Muutoshistoria
Pvm
Muutokset
15.02.2020
Ensimmäinen versio